ноември, 2013

Нова зала

Posted by adminon 20.11.2013

IMG_3559IMG_3571На 01 ноември 2013 година в присъствието на кмета на район Младост – д-р Авджиева, се откри новата основно ремонтирана и оборудвана зала на Народно читалище “Джон Атанасов”. Тя се намира в ж.к. Младост 2, между входове 3 и 4 на бл. 236 срещу последната спирка на автобус 306. Залата е с площ над 300 кв. м и разполага с над 100 седящи места. Има отлично обзаведени и две съблекални съответно за мъже и за жени. Целия комплекс е напълно достъпен и за хора в неравностойно положение. Залата е подходяща за провеждане на събрания, конференции, срещи, беседи, театрални постановки и прожектиране на филми. В нея могат да се водят лектории и да се правят изложби и концерти.
В залата се провеждат заниманията на школите на Народно читалище “Джон Атанасов” по балет, модерни танци, народни танци, таекуондо и пилатес.

Вътрешен изглед от залата благодарение на Google!

Posted in Школи

Проект: В зората на европейската цивилизация – 8 хил. години живот на територията на София

Posted by adminon 19.11.2013

20131119-194400.jpg В източната част на София (Район Слатина, Столична община) се намират останките на едно от най-големите неолитни селища в Западна България и на Балканския полуостров – регистриран културен пласт с дебелина до 3 м на около 80 дка площ.
През годините селището е подложено на различни разрушения – в нач. на 30-те год. на ХХ в. то е прорязано от изкоп за околовръстна железопътна линия, през 50-те години през него преминават няколко дълбоки канал-колекторни и водопроводни изкопа, в края на 70-те, при строителството на спортен комплекс, цялата югоизточна част (югоизточно от околовръстната линия) е унищожена. През 1978 г. западната периферия на селището е нарушена от изкопи за топлопровод, а през 1985 г. северната периферия е прорязана от широк изкоп за трамвайна линия с посока изток – запад. Тогава са и проведени спасителни разкопки на една малка част – ок. 2 дка. Върху територията на селището има няколко масивни сгради, предимно в периферията и няколко по-леки постройки, които не засягат културния пласт в дълбочина.
При разкопките от 1985 г. е открито огромно за периода си и сравнително много добре запазено раннонеолитно жилище – уникално откритие не само за България, а и за раннонеолитната култура в Югоизточна Европа. То е много сериозен източник на информация за различни страни от живота на най-древното население на територията на столицата – социална структура, поминък и бит, обществени отношения, културни особености и т.н.
Настоящият проект е насочен към популяризиране, експониране и социализация на неолитното селище в Слатина. Важна негова задача е провеждането на археологически разкопки да започне отново след толкова голямо прекъсване.
Основните дейности по проекта са свързани с археологическото проучване на обекта. Разкопките ще се ръководят от проф. д.и.н. Васил Николов, проучвал паметника и в предишните сезони. Един от най-важните пунктове на проекта е изготвянето на концепция за проучване и опазване на археологическата недвижима културна ценност. Предвижда се изработването на проект за изграждането на реконструкция на жилището (М 1:1), в която ще бъде пресъздаден бита на хората от тази епоха така, както е било в момента на унищожението му. Резултатите от проведените до момента археологически проучвания дават сериозно основание да се изследват градоустройствените възможности и да се защити тезата за цялостна реконструкция на неолитно жилище, експонирането на негов макет върху територията на археологическия обект в М 1:1 и социализация на въпросния обем. Това би било сериозно професионално предизвикателство, още повече когато става въпрос за епохата на неолита. Също така ще се подготви изложба, пресконференция и ще се отпечатат брошури за информационната цел на проекта. С оглед на по-доброто вписване в околното пространство, проектът предвижда поставянето на информационни табла по цялото протежение на оградата към бул. «Шипченски проход».
Реализирането на проекта ще спомогне за по-широк достъп до информация за материалната култура от този непознат за повечето хора исторически период, тъй като до сега акцентът се поставя върху паметниците от римския и средновековния периоди от развитието на столицата. Неговата мисия е тясно свързана с основните цели и приоритети на Програма „Култура”, особено с кандидатурата на София за културна столица на Европа през 2019 г., тъй като се акцентира върху древността на селището (8 хиляди години), намиращо се на територията на столицата.

No CommentsPosted in Проекти