ПОРЕДНИЯТ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ!

Posted by Mariana57on 20.06.2021

 

Библиотеката при Народно читалище „Джон Атанасов“ спечели поредния проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на Министерството на културата. Средствата, които осигурява министерството, са 3574 лв..

Целта на програмата е да осигури финансова подкрепа за обновяване на библиотечните фондове, за повишаване на интереса към книгата и четенето и за развитие на библиотеките като основни центрове за духовност, за придобиване на знания и информация.

Със средствата по проекта ще бъдат закупени нови 396 книги от 40 издателства, подбрани съобразно интересите и потребностите на читателите –  художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания.

Comments are Closed