Ново дарение в библиотеката на читалището!

Posted by Mariana57on 13.08.2021

Библиотеката при НЧ „Джон Атанасов“ беше първата, която получи дарение по ПРОЕКТ: BG16M1OP002-2.009-0015-C01 „ЗЕЛЕНО ЗНАНИЕ“
СДРУЖЕНИЕ „ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ РЪКА ЗА РЪКА“.

Преобладаващи заглавия са българските. Те ще бъдат в помощ на учещите се в средното училище, както и в помощ за Държавните Зрелостни Изпити. 

Още в началото на м. септември, книгите ще бъдат на разположение на читателите!

Заповядайте!

 

 

Comments are Closed