БЪЛГАРСКИТЕ БУДИТЕЛИ В ИЗБРАНИ МИСЛИ И ЦИТАТИ …

Posted by Mariana57on 31.10.2022

Тези, които не правят благодеяния, не трябва да бъдат извеждани на сцената, тяхната участ е забравата“
Васил Априлов
„Всякой, който види тази книжка, надея се да се зарадва, а най-много учителите, защото тия, струва ми се, отколя щяха да изоставят псалтирите и часословите, от които децата не разбират нищо, ако имахме някоя книга на нашия език, напечатана за тях.“
Д-р Петър Берон
„С надежда, че щете послуша тия спасителни за вас речи и щете престане отсега нататък занапред да се селите или разбегвате по чужди земи, оставам ваш съотечественик, молитвующ ви здраве и вразумление от Бога.“
Г. С. Раковски
„Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълен смисъл на думата; а който умре за свободата, той не умира само за своето отечество, а за всичкия свят.“
Христо Ботев
„Затова ся трудя и аз сеги, денем и нощем, да изпиша няколико книги по нашему болгарскому язику.“
Софроний Врачански
„Четете и знайте, за да не бивате подигравани и укорявани от други племена и народи. Твърде много обикнах българския род и отечество и много труд употребих да събирам от различни книги и истории, докато събрах и обединих историята на българския род в тая книжчица за ваша полза и похвала. Написах я за вас, които обичате своя род и българското отечество и обичате да знаете за своя род и език.“
Паисий Хилендарски
„…аз съм готов за целта да употребя всичките страшни средства, освен подлостта и лъжата, защото преди всичко трябва да сме човеци, после вече българи и патриоти…“
Христо Ботев
„Без превъзпитание и морална култура не са достъпни и осъществими никакъв демократизъм, никаква свобода.“
Стоян Михайловски
„Всяка власт, която се отдалечава от народа, пада като дърво отсечено в корена.”
Петко Р. Славейков
„Стига толкоз спавание, що е спала Болгария доволни векове”
Неофит Рилски
„Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да го водят по пътя на благоденствието, така щото да бъдем равни на другите европейски народи.“
Васил Левски
 

Comments are Closed