На 7 ноември 1834 година е роден Любен Каравелов.

Posted by Mariana57on 07.11.2022

„Обичам те, мое мило Отечество!
Обичам твоите балкани, гори, сипеи,
скали и техните бистри и студени извори!
Обичам те, мой мили краю!
Обичам те от всичката си душа и сърце,
ако ти и да си обречен на тежки страдания и неволи!
Всичко, щото е останало досега в моята осиротяла душа,
добро и свято — всичко е твое!
Ти си оная благословена земя, която цъфти,
която е пълна с нежности, със сияния и величие,
следователно ти си ме научило да обичам
и да плача над всяко едно човеческо нещастие –
а това е вече много за един човек…“

Comments are Closed