114 години от рождението на Димитър Димов!

Posted by Mariana57on 26.06.2023

„С инстинкта си на пламенно същество тя усещаше, че любовта е трагично и силно чувство, което човек трябваше да уважава дори у глупавите хора.“
„И все по-ясно виждам, че нашият свят ще загине от алчността си.“
„Доброто и злото са недействителни. Няма друга действителност освен тази, която човек си създаде сам.“
― „Тютюн“.
Поклон!

Comments are Closed