Поклон!

Posted by Mariana57on 18.07.2023
На 18 юли 1837 г. в гр. Карлово е роден Васил Левски.
Левски винаги ще живее в сърцата ни.
Нека в този паметен ден, да си спомним Народната клетва, написана от ръката на Апостола на свободата:
„Заклевам се
в Евангелието, в честа си, и в Отечеството си, пред Бога, и пред Честното събрание на съзаклятието, че от сичко което ми се яви, няма да кажа и открия никому нищо до смърт и до гроб.
Заклевам се и обещавам какво полагам за Святата тази цел, живот и имот.
Заклевам се и обещавам, безусловна покорност на законите и на заповедта на съзаклятния Таен-Централен-Български- Революционен Комитет съвременно мълчание, и тайност на делата.
А в противен случай, ако бъда Предател, или престъпник, съгласявам се да бъда проводен от оръжието на това съзаклятие, което има длъжност да ме брани, а и право да ме съди.
Заклевам се!”

Comments are Closed