Дейности

І. Обществени изяви:

Лектории за превенция разпространението на наркоманиите, престъпността и сектите сред младежите;

Издаване на Поетичен Алманах на поетите от район Младост;

Пленери на млади творци от община Младост;

Лятна дневна занималня за децата на работещите на територията на Младост;

Дни на свободен достъп до интернет за ученици;

Спортни турнири за младите хора от община Младост;

Честване на Националните празници и дните на град София и на община Младост;

Популяризиране живота и дейността на Джон Атанасов – една от десетте български личности на столетието.

 

II. Библиотека с над 6000 тома.

 

ІІI. Курсове по:

Английски, немски и френски език;

Математика;

Приложни изкуства;

Рисуване;

Компютърно обучение;

Занималня за деца до 12 години;

Неделно училище – вероучение и православие;

Китара, пиано.

 

ІV. Клубове:

Интернет клуб;

Компютърен клуб;

Клуб родолюбие;

Клуб по астрономия;

Театрален клуб.

 

V. Центрове:

Информационен и комуникационен център;

Консултантски и образователен център.

Posted in