Зад фасадата

Основна цел на проекта е представяне на Античния амфитеатър на Улпия Сердика с неговата уникалност в материалната култура на София пред жителите и посетителите на столицата.

 

Подцели:

 • поставяне на акцент върху амфитеатъра на Сердика при кандидатстването на София  за „Европейска столица на културата”  през 2019 г.;
 • социализация на античния паметник и по-доброто му вписване в културния живот на града;
 • промяна на обществената нагласа към опазване на културно-историческото наследство по принцип и в частност на Сердика;
 • иницииране на последващи действия по окончателното разкриване и експониране на Амфитеатъра;
 • постигане на добър естетически вид на мястото на разкопките в центъра на столицата;
 • запознаване с древната история и култура на столицата;
 • провокиране на интерес към историята и формиране обществено-културен мироглед;
 • преоткриване на важни места от градската история.

 

Основни дейности по проекта:

 • Събиране на необходимата археологическа документация и данни;
 • Събиране на историческа информация.
 • Изготвяне на архитектурен проект;
 • Изготвяне на конструктивен проект – описание, заснемане и ПБЗ (предписания за безопасност на монтажа);
 • Съгласуване с инстанции (НИПК, СД „Пожарна безопасност и защита на населението”, ДАГ и др.);
 • Изработване на 3D визуализация на Амфитеатъра;
 • Дизайн – предпечатна подготовка и оформяне на изображенията и текста върху винил.

 

Изпълнение:

 • Демонтаж на част от съществуващата оградна конструкция и подготвителни работи за монтажа на конструктивните пана;
 • Изработване и отпечатване на винил (тип block-out);
 • Изработване и монтаж на метална конструкция, върху която се опъва платното винил;
 • Монтаж върху конструкцията;
 • Изработване и поставяне на декоративни оградни пана, които представляват имитация на римски зид;
 • Монтаж на осветление. Поставяне на шест метал-халогенни прожектори по 400 вата.

 

Екип на Народно читалище „Джон Атанасов“ за изпълнение на проекта: