Цели

Изграждане на високо културни и образовани личности, приобщени към идеите за устойчиво и екологично развитие на обществото и природата.

Повишаването на културата и образованието на младите хора чрез запознаването им с най-новите достижения на европейската и световната наука, изкуство и култура.

Изграждане на съвременната градска култура на основата на европейския междукултурен диалог при съхраняване на самобитната култура на българския народ.

Запознаване на гражданите на район Младост с националните и европейските постижения в областта на културата, науката и образованието чрез използването на съвременните технологии и комуникации.

Създаване и развитие на спортната култура сред жителите на район Младост.

Подобряване на социалното развитие и перспектива пред жителите на района.

Posted in