За нас

Изобретението на Атанасов, компютърът АВС се нарежда сред фундаменталните открития на човечеството. Без делото на големия учен съвременният свят на глобализация, мобилни комуникации, космически изследвания и въобще техническото развитие на всички сфери на живота ни би бил немислим. Най-важното което трябва да отбележим обаче, извън техническите параметри на информационните технологии и заслугите на „електронния Прометей“, както зовът ученият от Айова, това е че Джон-Винсент Атанасов е преди всичко носител на вечно търсещия и откривателски български дух, дух на съзиданието и прогреса.

 

Той е велик творчески и откривателски дух, успял да се съхрани, развие и реализира в благоприятните условия на свободна и демократична страна като Съединените Американски Щати. Всичко това ни навежда и на горчиви размисли какво пропусна българската народност, отсъствайки от Новото време и какво загуби Европа от отсъствието на българската креативност в това време, когато бе създаден съвременният свят до голяма степен. Колко ли български гений са останали не реализирани и не осъществени в тази велика за човечеството епоха, убити и изклани или просто изтлели в невежество, носейки върху себе си трагичната съдба на въстаниците от Бояджик – април 1876 г.

 

Днес в нощното небе има малка светлина, която носи името на Джон Атанасов, някъде в необятния космос сред астероиден поток се носи къс скала кръстена на него. Така въпреки преходността на човешкия живот, вечният човешки стремеж към откривателство тържествува във вечността извън времето и материята.

 

Народно читалище Джон Атанасов е основано през 1999 г. от над сто наши съграждани от район Младост. Още същата година започва и дейността на читалището. Организират се беседи на историческа тематика. Участва се в културната програма на Столична община.Благодарение на инициативността на своите членове и на настоятелството си бяха реализирани над десет проекта по програмите ОПАК, Леонардо да Винчи, ФАР Гражданско общество, ФАР Екотуризъм, МИКС на ДАМС и още много други.

 

През годините стартираха езиковите школи, курсовете по компютри, рисуване, приложни изкуства, пиано, китара, астрономия и др. Създадохме занималня за деца до 10 год. с изучаване на английски и немски език. Направихме и собствена печатна база, където издаваме годишния алманах за поезия Младост.

 

През 2004 г. читалището става член на Съюза на софийските читалища.

През 2007 г. читалището става член на Съюза на читалищата.

Posted in