Контакти

Адрес на библиотеката и административния офис:

гр. София, ПК 1712, район Младост, ж.к. Младост 3, бл. 321А.

 

 

Адрес на залата:

гр. София, ПК 1799, район Младост, ж.к. Младост 2, бл. 236 между вх. 3 и вх. 4.

 

 

Тел./Факс:

+359 2 881 7 881

+359 88 698 07 28

E-mail:

 john.atanasoff@dir.bg

Настоятелство:

Председател: Филип Кирев

Секретар: Боян Начев

Член: Божидар Лукарски

Проверителна комисия:

Председател: Явор Атанасев

Секретар: Александър Тзавелла

Член: Стефан Банчев

Posted in