Контакти

Адрес на библиотеката и административния офис: гр. София, ПК 1712, район Младост, ж.к. Младост 3, бл. 321А.

Адрес на залата: гр. София, ПК 1799, район Младост, ж.к. Младост 2, бл. 236 между вх. 3 и вх. 4.

Тел./Факс: +359 (2) 881 7 881.

E-mail: john.atanasoff@dir.bg.

Настоятелство:

Председател: Филип Кирев

Секретар: Боян Начев

Член: Божидар Лукарски

 

Проверителна комисия:

Председател: Явор Атанасев

Секретар: Александър Тзавелла

Член: Стефан Банчев

Posted in