Проекти

Зад фасадата

Междурегионално сътрудничество между община Мирково, България и община Кастеджио, Италия в сферата на туризма

По-активно гражданско общество – повече доверие в местната власт

Нов шанс – Програма ФАР Гражданско общество

Витоша – Великата българска гора – Програма ФАР Екотуризъм

Център за повишаване квалификацията на роми живеещи в източните квартали на София

Практики за квалификация в областа на Интернет и база данни ПРОГРЕС

Младежки информационно консултантски център

Posted in